KIỂM SOÁT SINH HỌC

Việc điều khiển và kiểm soát sinh học được Smart Green phát triển nhằm loại bỏ chất dịch có hại và côn trùng.

Nhà kính cũng có tác dụng giảm sự hiện diện của côn trùng gây hại, được thiết kế giúp dễ dàng phát hiện côn trùng, ngăn chặn chúng lây lan, từ đó loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng thuốc trừ sâu.

© Copyright 2016 by SmartGreen. All rights reserved.