NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Phòng nghiên cứu của Smart Green đang không ngừng phấn đấu để sản xuất các giống rau mới, cải tiến kỹ thuật phát triển, tăng năng suất, nâng cao chất lượng của các sản phẩm, từ đó giảm giá thành của các sản phẩm rau sạch phục vụ xã hội.

© Copyright 2016 by SmartGreen. All rights reserved.